Yönetim Becerilerini Geliştirme Eğitimi


Eğitimin Amacı:

Katılımcılara, yönetsel pozisyonlarda gereksinim duyacakları yönetsel kavramlar aktarılarak, bireysel ve takım performansını yükseltmelerini kolaylaştıracak liderlik beceri, bilgi ve tekniklerin kazandırılmasıdır.

Kimler Katılmalı:

Yöneticiler ve yönetici adayları

Eğitimin Süresi :

2 gün

Konu Başlıkları:

• Yönetimin anlamı ve başarılı yönetimin tanımı
• Günümüzde yönetim
• Hedef yönetimi
• Yeni yapılanmalar
• Yönetim fonksiyonları
• Planlama
• Organize etme
• Kontrol
• Koordinasyonu sağlama
• Sözlü, yazılı iletişim ve beden dilinin kullanımı
• Formal ve informal iletişim
• Yönetimde karar verme işlevi
• Nasıl karar veriyorsunuz?
• Motivasyon kavramı
• Çalışanların hedefe yönlendirilmesi
• Problem çözme
• Çatışma yönetme
• Yönetim tazları
• Katılımcı yönetim anlayışı
• Yetki ve sorumluluk kavramları
• Delege etme
• Performans yönetimi
• Geri bildirim verme
• İnsiyatif kullanma
• Koçlu yapma kavramı

Eğitim

Biz sizi arayalım

Eğitim Merkezimiz

Eğitimlerimizden Görüntüler