Temel Satış Becerileri Eğitimi

Eğitimin Amacı:

Başarılı bir satış için gerekli yöntem ve tekniklerin anlatıldığı bu programın amacı, yaratıcı satış oyunları da kullanılarak etkin satış yetkinliklerinin artırılmasıdır.

Kimler Katılmalı:

Satış (başta olmak üzere) ve pazarlama bölümünde çalışanlar ile satış mesleğini öğrenmek isteyenler.

 

Eğitimin Süresi :

2 gün

Konu Başlıkları:

Tanımlar ( Pazar, satış, mal/ürün/hizmet, müşteri vs.)

Müşterinin satın alma davranışları

Müşterinin ihtiyacının ve beklentisinin belirlenmesi

Satışta müşteri odaklı olabilmek

Temel müşteri çeşitleri

Kişisel imajın satıştaki rolü

Ses tonu, vurgulama ve beden dilini kullanarak doğru iletişim kurabilme teknikleri

Etkin dinleme ve sunum yapabilmek

Müşteriye güven verebilmek

Satışta başarının püf noktaları

Satışın psikolojik yönü

Satışı kapatmanın altın kuralları

Verilen sözler ve yerine getirme

Satış sonrası desteğin önemi

Eğitim

Biz sizi arayalım

Eğitim Merkezimiz

Eğitimlerimizden Görüntüler