Temel Koçluk Becerileri Eğitimi

Eğitimin Amacı:

Günümüzde, kumanda ve kontrol yerine destekleme ve kolaylaştırmayı ; yönetim yerine yönlendirmeyi esas alan koçluk sistemi önem kazanmıştır. Bu eğitimde katılımcıların, koçluk-liderlik anlayışını ve koçluğun neyi ifade ettiğini anlamaları, koçluk tekniğinin yönetsel sorumluluklardan biri olarak benimsenmesini sağlayan yöntem ve teknikleri kullanabilir hale gelmeleri hedeflenmektedir.

Kimler Katılmalı:

Şirketlerin yönetici pozisyonlarında çalışanlar , yönetici adayları ve çalıştıkları kurumda fark yaratmak isteyen profesyonel çalışanlar ile koçluk hakkında kendilerini geliştirmek isteyenler

Eğitimin Süresi :

2 gün

Konu Başlıkları:

• Koçluk nedir ? (Koçluk tarihi ve tanımı)
• Koçluğun dayandığı kavramlar
• Koçlukta sağladığımız çeşitli yararlar
• Koçluğun üstünlükleri
• Koçluk yaklaşımıyla performans ve yetkilendirme
• Koçun geçmişi ve tanımı (Nedir/ Ne değildir?)
• Koçun sahip olması gereken özellikler
• Etkili bir koç olma
• Koç olarak bir yönetici
• Bir koç olarak yönetici neye önem vermelidir
• Performans gelişimi için geri bildirim sağlama
• Etkili soru sorma
• Şirketin vizyonuna sahip çıkma (paylaşılan vizyon)
• Empati
• İletişim becerileri
• Etkin dinleme
• Kendine güven
• Açık ve dürüst olmak
• Liderlik becerileri

Eğitim

Biz sizi arayalım

Eğitim Merkezimiz

Eğitimlerimizden Görüntüler