Duygusal Zeka (EQ) Eğitimi

.

Hem iş hem özel hayatta başarının anahtarı   doğru  iletişim kurabilmektir.  Doğru iletişim kurabilmek ise  duygusal   zekayı  etkin kullanabilmekten geçer.

IQ ( Intelligence Quotient= Zeka Katsayısı) önemli , peki EQ ( Emotional Qutient=Duygusal Zeka Katsayısı) ne kadar önemli ?

Günlük hayatta, yüksek IQ’ya sahip insanların üstün akademik yeteneklerine rağmen işlerinde başarı elde edemediklerinin örneklerini görebilirsiniz.

IQ daha çok kişinin zekâ katsayısını vermekte ve zekâ fonksiyonlarını değerlendirmektedir. EQ ise kişinin duygusal sentez, tespit ve fonksiyonlarını bize bildirmektedir.

EQ’su yüksek bir çalışan, kişisel ve sosyal yeteneklerini iş hayatına uygulamada başarılı olur.

Duygusal zeka EQ (Emotional Quotient), bir insanın kendisine veya başkalarına ait duyguları anlama, sezinleme, yönetme ve yönlendirme yetisi, kapasitesi ve becerisinin ölçümünü tanımlamaktadır..

İletişimin ilk aşaması duygusal zekadan geçer.

Hem iş hem sosyal hayatta başarılı olmak , çevremizdekileri ve kendimizi doğru anlayabilip, etkin iletişim kurarak başarılı ilişkiler kurabilmek için BETA Eğitim ve Danışmanlık’tan harika bir eğitim fırsatı !

Eğitim süresince örnek uygulamalar, oyunlar  ve görsel sunuş yöntemi kullanılacak olup eğlenerek öğreneceksiniz  ve eğitim sonunda katılımcılara sertifika verilecektir.

Duygusal Zeka Eğitimi ‘ nin Konu Başlıkları :

Duygusal zeka kavramı ve kapsamı

EQ ile IQ  arasındaki fark
Duygusal zeka ve kişisel mükemmellik
Duygusal zeka (EQ) ile sezgisel zeka(SQ)  arasındaki fark
Heyecan, his, duygu ve öfke kontrolü

İş’te duygusal zekanın sağladığı avantajlar

Duygular ve duyuların zeka üzerindeki etkisi
Duygu merkezi ve Hipotalamus ilişkisi
Kültürel kutsallaştırmanın duygusal zeka ile ilişkisi
Kendini yönetme sanatının incelikleri

Duygusal zeka ve sosyal mükemmellik
Motivasyon ve duygusal zeka
Kendinizin ne kadar farkındasınız?
Empati kurmanın detayları neledir?
Duygusal gücünüzü ortaya çıkartın
Duygusal zeka ve örgüt kültürünün bağlılıkları

Duygusal zeka ve iletişimin renkleri
Duygusal zekanın göstergeleri nelerdir?
İletişim kurarken hangi rengi kullanıyorsunuz?
Statüko ve duygusal zeka ilişkisi

Duygusal zeka ve liderlik ilişkisi
Liderin duygusal zekası nasıl olmalıdır?

Eğitim

Biz sizi arayalım

Eğitim Merkezimiz

Eğitimlerimizden Görüntüler